Wie zijn we

Historiek: In 2016 werd een nieuwe ULM club geboren en huisvestigde zich in de oude militaire loodsen van "EVS/EPE & Belgian Air Cadets". De mascotte "The Pinguïn" werd behouden.

Het symbool voor leerling piloten. In 2017 werd de ULM club officieel ingehuldigd op 1 september en op 2 september hadden we de "Open Dag". 2018 stond in het teken einde 

Eerste Wereldoorlog en 2019 "50 jaar Marchetti". Dit jaar is het thema "The Manchots" en in 2021 vieren we "100 jaar Vliegveld Goetsenhoven".


 

OPEN DEUR VLIEGVELD GOETSENHOVEN 5 & 6 september 2020 is GEANNULEERD/CANCELLED wegens Covid 19.

Zoals jullie al vernomen hebben via de media zijn we verplicht om tot 19/04 in ons kot te blijven.
Wat we vernomen hebben, is dat de politie op regelmatige basis langskomt.
Nu deze maatregel kan dan ook nog eens verlengd worden tot 3/05/2020.
 
Rekening houdende met het feit dat we stelselmatig uit deze Coronacrisis komen, hebben ULMGoetsenhoven en De Wouw de beslissing genomen om dit jaar geen OPEN DEUR te hebben op 5 en 6 september 2020.

Meer info op Open Deur 2020 rubriek

 

 

NOTAM  B1369/20

From:18 MAR 20 12:21 Till:05 APR 20 11:00
Text:BELGIAN AIRSPACE: NO TRG AND VFR FLIGHTS ALLOWED,

EXC: MEDICAL, POLICE, SAR, STATE, MILITARY AND PIPELINE INSPECTIONS


Bericht van DLGV

Advies aan alle piloten

In navolging van het ministerieel besluit van woensdag 18 maart 2020 betreffenden de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken zijn volgende activiteiten verboden:

  • Samenscholingen
  • Privé activiteiten van sportieve en recreatieve aard

Dit betekent dat alle trainings- en gewone vluchten van sportieve en recreatieve aard verboden zijn.

Enkel essentiële vluchten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking zijn toegelaten.

Het DGLV is zich er terdege van bewust dat door de coronaproblematiek vele trainingssessies, vaardigheidstests (skill-tests) en bekwaamheidsproeven (proficiency checks) momenteel niet kunnen doorgaan.

Het DGLV bekijkt, samen met EASA (European Aviation Safety Agency), welke maatregelen kunnen worden getroffen voor de piloten van wie rating(s) en certificaten binnenkort vervallen.

Heeft u nog vragen?

Zoals u reeds hebt kunnen vaststellen verandert de situatie van uur tot uur. Om u tijdig en op een correcte manier te informeren, heeft het DGLV een specifieke “COVID-19 (Coronavirus)” webpagina aangemaakt (https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/covid_19_coronavirus). Op deze pagina zal het DGLV regelmatig informatie plaatsen die verband houdt met het Coronavirus en die nuttig kan zijn voor u. Mogen wij daarom vragen om regelmatig deze pagina te raadplegen.

Ook EASA verzamelde alle info op een webpagina: https://www.easa.europa.eu/coronavirus-covid-19

DGLV / Vergunningen

 

_________________________________________________________

Avis à tous les pilotes

Suite à l'arrêté ministériel du mercredi 18 mars 2020, les mesures d'urgence ont été prises afin de limiter la propagation du coronavirus Covid-19. Les activités suivantes sont interdites :

  • les rassemblements
  • les activités privées à caractère sportif et récréatif

Dès lors, toutes les formations ainsi que tous les vols à caractère sportif et/ou récréatif sont interdits.

Seuls les vols essentiels nécessaires à la protection des besoins vitaux de la nation et aux besoins de la population sont autorisés.

La DGTA est bien consciente que de nombreuses sessions de formation, d'épreuves pratiques (skill-tests) et de contrôles de compétences (proficiency checks) ne sont actuellement pas possibles.

Le DGTA, en collaboration avec l'EASA (Agence européenne de la sécurité aérienne), examine les mesures qui peuvent être prises pour les pilotes dont la qualification et les certificats sont sur le point d'expirer.

Vous avez encore des questions ?

Comme vous l'avez déjà remarqué, la situation change d'heure en heure. Afin de vous informer correctement et en temps opportun, la DGTA a créé une page Web spécifique «COVID-19 (Coronavirus)» (https://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/covid_19_coronavirus). Sur cette page, le DGTA publiera régulièrement des informations relatives au Coronavirus qui pourraient vous être utiles. Nous vous demandons de consulter régulièrement cette page.

L'EASA a également publié une page internet spécifique : https://www.easa.europa.eu/coronavirus-covid-19

DGTA / Licences

 

 


 

OPGELET            

Belangrijke info Declaratie van en naar een niet-Schengenland

U vindt deze op : http://ulmgoetsenhoven.be/ledeninfo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAVO oefeningen 20- 24 april 2020   CANCELLED 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Webcam Goetsenhoven

Hierbij de link naar de webcam van ULM Goetsenhoven: Klik op de foto

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************

Theorielessen start zaterdag 18 januari 2020

Ga jij de uitdaging voor ULM-piloot aan ?

 

Deze wordt jaarlijks in groep georganiseerd met het oog op de nodige examen tot het verkrijgen van een pilootvergunning.
De lessen worden door onze eigen instructeurs gegeven. 20 avonden met een totaal van +/- 60 uren

De behandelde leerstof is de volgende:

  • Reglementatie

  • Aerodynamica

  • Aerologie (Meteo)

  • Vliegtechniek

  • Navigatie

Iedere leerling die met de opleiding start dient in het bezit te zijn van een oefenvergunning.

De oefenvergunning biedt de mogelijkheid met een monitor of solo onder verantwoordelijkheid van deze laatste te vliegen.

Kostprijs voor 20 lessen: 400,00 Euro

Inschrijvingen en meer informatie: bij Wim Mellaerts 0496 / 37.64.66

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Agenda

zie links