Wie zijn we

In 2016 werd een nieuwe ULM club geboren en huisvestigde  in de oude militaire loodsen van "Belgian Air Cadets". De mascotte "The Pinguin" werd behouden.

Het symbool voor leerling piloten. In 2017 werd de ULM club officieel ingehuldigd op 1 september en op 2 september hadden we de "Open Dag" voor het publiek.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ULM Goetsenhoven gesloten op 22/04/2019

Vermits er geen vliegactiviteit mag zijn op Paasmaandag, zal de club gesloten zijn op 22 april 2019.

Bedankt voor jullie begrip

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Belangrijke info Luchtruim Sint-Truiden

Gelieve de veiligheidsregels rond Sint-Truiden door te lezen

U vindt deze op : http://ulmgoetsenhoven.be/ledeninfo

*************************************************************************************************************************************************************

Examen Engels

Taalexamen

Piloten van een luchtvaartstation kunnen hun ‘taalkennisniveau 4, 5 of 6’ van het Engels bewijzen door te slagen voor een examen dat wordt afgenomen door een erkende instelling.

Wie voor dit examen slaagt, krijgt (op aanvraag) de vermelding ‘English’ op zijn vergunning, samen met de einddatum van die vermelding.

In de maand April wordt dit examen georganiseerd bij ULMGoetsenhoven
Wie interesse heeft kan zich inschrijven per mail naar ledenulmgoetsenhoven@gmail.com met als onderwerp 'Examen Engels'.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cursus Skydemon

Wie heeft er interesse in een cursus Skydemon? Skydemon is een app voor vluchtplanning &navigatie . 

Deze zou gedurende 4 avonden gegeven worden bij voldoende interesse.
De geïnteresseerden ontvangen een link "Datumprikker" waar iedereen zijn beschikbaarheid kan aanduiden.

Afbeeldingsresultaat voor skydemon

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PISTON ENGINE ICING

Het Belgische Directoraat-generaal Luchtvaart wenst alle eigenaars en piloten van luchtvaartuigen voorzien van een zuigermotor attent te maken op de gevaren met betrekking tot ijsafzetting in de carburateur. IJsafzetting in de carburateur is een medebepalende factor in diverse luchtvaartongevallen in België en Europa. IJsafzetting in carburateurs kan het hele jaar voorkomen, ook bij temperaturen ruim boven het nulpunt.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u terug in de EGAST Leaflet GA5 met betrekking tot “Piston Engine Icing” op de website van EASA: https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/egast-leaflet-ga-5-piston-engine-icing

Het melden van voorvallen door piloten draagt rechtstreeks bij tot het veiliger maken van de luchtvaart en helpt beleidsmakers om de veiligheidsprioriteiten te bepalen. Meer informatie over het melden van voorvallen vindt u terug op onze website: http://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/belgisch_veiligheidsprogramma/melden_van_voorvallen

Vragen ? Suggesties ?
BCAA.Safety.Promotion@mobilit.fgov.be

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPEN DEUR VLIEGVELD GOETSENHOVEN 31/08-01/09/2019

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPGELET: Nieuwe radio frequentie : 125,380  vanaf 31/01/2019 !!!

                 Nieuwe regels milieuvergunning gaan in op 28/12/2018

                 Circuit training enkel toegelaten.....zie ledeninfo

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Mooie opnames van de Open door :   https://youtu.be/8xmNPFDc1Qo

                                                           

______________________________________________________________________________________________________

Agenda